FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, té com a missió oferir serveis de:

 

Instal·lació i manteniment d’extintors

Instal·lació i manteniment sistemes automàtics de detecció

Instal·lació i manteniment sistemes manuals d’alarma (pulsadors)

Manteniment Sistemes de boques i incendis (BIE’s)

Instal·lació i manteniment sistemes d’extinció per agents gasosos

 

Per assolir-ho la direcció declara i assumeix els següents principis:

 

 

  1. La Qualitat final dels serveis de FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTINUA que es duen a terme durant el cicle de prestació del servei. Les exigències contractuals, legals i les expectatives dels clients són el criteri per establir el patró de qualitat dels nostres serveis.

 

  1. L’anàlisi del context intern i extern per gestionar els riscos i oportunitats detectats i definir l’estratègia de l’organització.

 

  1. És un factor determinant la comunicació interna i externa a tots nivells dels aspectes que afecten a la qualitat. S’assumeix el compromís d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que aquesta comunicació sigui eficaç.

 

  1. La QUALITAT és una tasca comú a totes les funcions de FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, per tant, cada treballador ha d’assumir que és alhora client i proveïdor de les altres persones de l’organització interna. Cada empleat de FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL, és responsable de la Qualitat en la seva feina. El Responsable de qualitat ho és també d’impulsar la implantació de la política i els objectius establerts i coherents amb aquesta política, comprovant la seva execució amb auditories.

 

 

  1. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de FV SEGURETAT SEGURFIRE, SL. Per això, la direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ.

 

 

 

 

Direcció

 

Girona, 15 de juliol de 2018

 

Escriu la teva consulta i prém ENTER per cercar